โปรแกรมที่จำเป็นต้องมี

Home program

โปรแกรมที่จำเป็นต้องมี

.

โปรแกรมเสริมที่ควรมีในเครื่องก่อนที่จะเข้าเกม จำเป็นต้องลงให้ครบทุกตัว

ติดตั้งทีละตัว ตัวไหนติดตั้งไม่ได้ให้ข้ามไปติดตั้งตัวต่อไปตามลำดับ