วิธีปิดสแกนไวรัส

Home how to disable windows defender

วิธีปิดสแกนไวรัส

.

วิธีตั้งค่าให้ตัวสแกนไวรัส ยกเว้นโฟลเดอร์เกม (แนะนำให้ทำแบบนี้)

วิธีปิดโปรแกรมสแกนไวรัส Windows 11

วิธีปิดโปรแกรมสแกนไวรัส Windows 10